Anmeldung Tanz

Anmeldung Musik

Mini Musig Schuel

Elterninformation Schnupperlektion

Abmeldung Tanz

Abmeldung Musik

Të dashur prindër Të dashur fëmijë dhe të rinj

Ne ju mirëpresim ngrohtësisht në shkollën e muzikës dhe vallëzimit Weinfelden. Për të lehtësuar hyrjen në muzikë dhe valle për ju dhe fëmijët tuaj, në vijim do të gjeni disa dokumente në gjuhën e vendit Tuaj. Mësimi i muzikës në shkollat ​​e njohura të muzikës është subvencionuar me 50% për fëmijët dhe të rinjtë deri në moshën 20 vjeçare (java kyçe 10 dhe 38) nga kantoni Thurgau. Pas zbritjes së kontributeve të subvencioneve vlejnë  tarifat e shkollimit si në vijim:

Tarifa për Muzikë

Kontributi i prindërve / Semestri
Orë mësimi deri
me kontributin e komunës *
pa kontributin e komunës
Mini-Musig-Schuel
40 min.
CHF 370.-
CHF 390.-
Mësim individual
30 min.
CHF 590.-
CHF 740.-
40 min.
CHF 770.-
CHF 920.-
Mësim në grup (prej 2 personash)
40 min.
CHF 510.-
CHF 560.-
Mësim në grup (prej 3 personash)
60 min.
CHF 510.-
CHF 560.-

Tarifat për kërcimin

Kontributi i prindërve / Semestri
me kontributin e komunës *
pa kontributin e komunës
Orë mësimi kërcimi deri 45 min.
CHF 160.-
CHF 190.-
Orë mësimi deri 50 min
CHF 170.-
CHF 200.-
Orë mësimi deri 60 min.
CHF 200.-
CHF 230.-
Orë mësimi kërcimi deri 75 min.
CHF 290.-
CHF 320.-