Драги родители

драги дечиња и младинци

Срдечно Ве поздравуваме во училиштето за музика и танц Вајнфелден.

За да ги поедноставиме првите чекори во музицирањето и танцувањето за Вас и Вашите деца, подолу ќе ги најдете различните видови документација на Вашиот јазик.

Музичката настава на признатите училишта за музика за деца и младинци ќе биде субвенционирана до навршена 20. година од животот (референтни недели 10 и 38) од Кантонот Тургау со 50%. По одбивање на субвенциските придонеси важи следната школарина:

Ценовник за музика

МИНИ-МУЗИЧКО-УЧИЛИШТЕ
Родителски придонес/семестар со општински придонес* без општински придонес
Траење часови 40 мин. Фр. 370,- Фр. 390,-

 

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА
Родителски придонес/семестар со општински придонес* без општински придонес
Траење часови 30 мин.
Траење часови 40 мин.
Фр. 590,-
Фр. 770,-
Фр. 740,-
Фр. 920,-

 

ГРУПНА НАСТАВА
Родителски придонес/семестар со општински придонес* без општински придонес
2 ученици траење часови 40 мин.
3 ученици траење часови 60 мин.
Фр. 510,-
Фр. 510,-
Фр. 560,-
Фр. 560,-

 

Ценовник за танц
Родителски придонес/семестар со општински придонес* без општински придонес
Траење часови 45 мин.
Траење часови 50 мин.
Траење часови 60 мин.
Траење часови 75 мин.
Фр. 160,-
Фр. 170,-
Фр. 200,-
Фр. 290,-
Фр. 190,-
Фр. 200,-
Фр. 230,-
Фр. 320,-

 

* Деца и младинци до 20 години примаат придонеси за трошоците за активностите од следните училишни општини: Берг-Бирвинкен (Berg-Birwinken), Бирглен (Bürglen), Буснанг-Ротенхаузен (Bussnang-Rothenhausen), Кементал (Kemmental), Отоберг (Ottoberg), Регио Мервил (Regio Märwil), Зулген (Sulgen) (само основното училиште) и Вајнфелден (Weinfelden)

* Деца и младинци до 20 години примаат придонеси за трошоците за активностите од следните училишни општини:Берг-Бирвинкен (Berg-Birwinken), Бирглен (Bürglen), Буснанг-Ротенхаузен (Bussnang-Rothenhausen), Кементал (Kemmental), Отоберг (Ottoberg), Регио Мервил (Regio Märwil), Зулген (Sulgen)

(само основното училиште) и Вајнфелден (Weinfelden)