Dragi roditelji
Draga djeco i omladino

Srdačno Vas pozdravljamo u muzičkoj i plesnoj školi Weinfelden.

Kako bi pojednostavili prve korake u muziciranju i tancovanju za Vas i Vašu djecu naći ćete u nastavku različitu dokumentaciju na jeziku Vaše zemlje.

Muzička nastava u priznatim muzičkim školama subvencionira se sa 50% od kantona Thurgau za djecu i omladinu do navršenih 20 godina života (referentni tjedni 10 i 38). Nakon odbitka subvencijskog doprinosa važe sljedeće školarine:

Cjenovnik Muzika

MINI MUZIČKA ŠKOLA
Doprinos roditelja / semestar s opštinskim doprinosom* bez opštinskog doprinosa
Trajanje sata 40 min Fr. 370,- Fr. 390,-

 

Mësim individual
Doprinos roditelja / semestar s opštinskim doprinosom* bez opštinskog doprinosa
Trajanje sata 30 min.
Trajanje sata 40 min.
Fr. 590,-
Fr. 770,-
Fr. 740,-
Fr. 920,-

 

Mësim në grup
Doprinos roditelja / semestar s opštinskim doprinosom* bez opštinskog doprinosa
2 učenika trajanje sata 40 min.
3 učenika trajanje sata 60 min.
Fr. 510,-
Fr. 510,-
Fr. 560,-
Fr. 560,-

 

Cjenovnik za plesnu nastavu
Doprinos roditelja / semestar s opštinskim doprinosom* bez opštinskog doprinosa
Trajanje sata 45 min.
Trajanje sata 50 min.
Trajanje sata 60 min.
Trajanje sata 75 min.
Fr. 160,-
Fr. 170,-
Fr. 200,-
Fr. 290,-
Fr. 190,-
Fr. 200,-
Fr. 230,-
Fr. 320,-

 

* Djeca i omladina do 20 godina primaju doprinose za troškove aktivnosti od sljedećih školskih opština: Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang-Rothenhausen, Kemmental, Ottoberg, Regio Märwil, Sulgen (samo osnovna škola) i Weinfelden

bez opštinskog doprinosa