Të dashur prindër
Të dashur fëmijë dhe të rinj

Ne ju mirëpresim ngrohtësisht në shkollën e muzikës dhe vallëzimit Weinfelden.

Për të lehtësuar hyrjen në muzikë dhe valle për ju dhe fëmijët tuaj, në vijim do të gjeni disa dokumente në gjuhën e vendit Tuaj.

Mësimi i muzikës në shkollat ​​e njohura të muzikës është subvencionuar me 50% për fëmijët dhe të rinjtë deri në moshën 20 vjeçare (java kyçe 10 dhe 38) nga kantoni Thurgau. Pas zbritjes së kontributeve të subvencioneve vlejnë tarifat e shkollimit si në vijim:

Tarifa për Muzikë

MINI-MUSIG-SCHUL
Kontributi i prindërve / Semestri me kontributin e komunës * pa kontributin e komunës
Orë mësimi deri 40 min. 370.-Fr 390.-Fr.

 

Mësim individual
Kontributi i prindërve / Semestri me kontributin e komunës * pa kontributin e komunës
Orë mësimi deri 30 min.
Orë mësimi deri 40 min.
590.-Fr.
770.-Fr.
740.-Fr.
920.-Fr.

 

Mësim në grup
Kontributi i prindërve / Semestri me kontributin e komunës * pa kontributin e komunës
Grup prej 2 personash deri 40 Min.
Grup prej 3 personash deri 60 min.
510.-Fr.
510.-Fr.
560.-Fr.
560.-Fr.

 

Tarifat për kërcimin
Kontributi i prindërve / Semestri me kontributin e komunës * pa kontributin e komunës
Orë mësimi kërcimi deri 45 min.
Orë mësimi deri 50 min.
Orë mësimi deri 60 min.
Orë mësimi kërcimi deri 75 min.
160.-Fr.
170.-Fr.
200.-Fr.
290.-Fr.
190.-Fr.
200.-Fr.
230.-Fr.
320.-Fr.

 

* Fëmijët dhe të rinjtë deri në 20 vjeç përfitojnë një kontribut operativ nga komunitetet shkollore në vijim : Berg-Birwinken, Bürglen, Bussnang-Rothenhausen, Kemmental, Ottoberg, Regio Märwil, Sulgen (vetëm shkolla fillore) dhe Weinfelden.